Per Ivar Grenness
+47 915 50 504
pig@new-sense.no

Målgruppeinnsikt

Mindre av det som er.
Mer av det som kommer.
Forankret i målgruppen.

Å Forstå

Å forstå målgrupper, kunder og mennesker.
Å forstå behov, drivere, meninger, adferd og kundereisen.

Å forstå endringer, utfordringer, muligheter og posisjoner.
Å forstå kreativitet, kommunikasjon og medier.

Metode

Kvalitativ innsikt.

Erfaring

Lang, bred, aktuell og fagteoretisk forankret.

Per Ivar Grenness • NewSense • +47 915 50 504 • pig@new-sense.no • Org.nr. 9929 71 576